Side Navigation

X

ขนาดในตารางหน่วยเป็น “นิ้ว”

เสื้อคุณผู้ชาย (Gentleman)

เสื้อสำหรับคุณผู้ชาย จะมีลักษณะเป็นทรงตรง


เสื้อคุณผู้หญิง (Lady)

เสื้อสำหรับคุณผู้หญิง จะมีลักษณะเป็นทรงเว้าเข้ารูป


เสื้อเด็ก (Kid)

เสื้อสำหรับเด็ก จะมีลักษณะเป็นทรงตรง


 การวัดขนาดเสื้อ

การวัดรอบอก (BUST)
ลูกค้าสามารถวัดระหว่างใต้รักแร้ทั้งสองด้าน * 2 เช่น วัดได้ 19 นิ้ว * 2 = 38 นิ้ว (หมายถึงไซส์ S ผู้ชาย/L ผู้หญิง)

ลูกค้าถาม-เราตอบ

สั่งตัดเสื้อไซส์ใหญ่กว่าในตารางได้ไหม

ได้ค่ะ, ทางเราสามารถผลิตไซส์ใหญ่สุด 60 นิ้ว

เพิ่มความยาวเสื้อได้ไหม

ได้ค่ะ

เพิ่มความยาวแขนได้ไหม

ได้ค่ะ

สั่งตัดเสื้อแขนยาวได้หรือไม่

ได้ค่ะ

ผู้ชายตัดเป็นทรง Slim Fit ได้หรือไม่

ได้ค่ะ, ทรง Slim Fit ของคุณผู้ชายจะมีลักษณะเข้ารูป