Side Navigation

X
ทุก ๆ ลายปักก่อนลงงานจริง ลูกค้าจะได้ดูตัวอย่างลายปัก ขนาดปักเมื่อวางบนตัวเสื้อ อีกทั้งลูกค้ายังสามารถให้ปรับงานปักได้ตามที่ต้องการ
เพิ่มทางเลือกสำหรับงานที่ต้องการความโดดเด่น ด้วยการปักบนชิ้นตัดต่อ
เพิ่มงานปักโลโก้บนผ้าที่มีลายที่ลูกค้าออกแบบ ช่วยให้เสื้อมีมูลค่า
ฉีกกฎงานปักแบบเดิม ด้วยการรองพื้นด้วยหนังเทียม